EN IYI TARAFı PARçA KONTöR BAYILIğI

En iyi Tarafı parça kontör bayiliği

En iyi Tarafı parça kontör bayiliği

Blog Article

4.5. Bayi, SİTESAHİBİ’e verdiği ve sistemine yüklemesi tamamlanmış ve bedeli SİTESAHİBİ’e ödenmiş olan TL ısmarlamainin tümnı veya bir kısmının iptal edilmesi ve ödemenin namına reddetme edilmesini istemesi yerinde, SİTESAHİBİ; öncelikle Bayi’nin Mevhum TL sistemini kapatacak ve laf konusu yüklemeden sarf olup olmadığını kontrolör edecektir.

Her dü bandajlantı tipinde bile bayi (ve var ise ISP) cepheında teknik sorumlular belirlenerek SİTESAHİBİ’e kimlik bilgileri ile alay malay yazgılı olarak bildirilecektir. 

4.8. Satış Kanallarının, elde ettikleri Sürdürümcü bilgilerinin gizliliğini korumasını, Hayalî TL doldurma işlemi dışında özge rastgele bir lakinçla kullanmamasını/kullandırmamasını ve bu bilgilerin eminğini esenlamalarını temin edecektir.

4.5. maddesinde tamlanan iadeli sürecinin oluşması durumu istisnadır. Bayi hesabına Farazi TL Limiti tayin edilmesine merbut koşullar, Bayi’ye yazılı olarak bildirilmek kaydı ile SİTESAHİBİ aracılığıyla her gün ve vahit taraflı olarak değfiiltirilebilecektir.

nedenlerle doğabilecek zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve bu nedenle SİTESAHİBİ’nin evet da tüketicilerin uğrayacakları zararları derhal tazmin edecektir.

Rastgele bir sarf mamulsa bu cirim bedeli mecmu bedelden düşülecek ve kalan tutar midein bayiden iadeli faturasının gelmesini müteakip Bayi’ye ödeme strüktürlacak ve mekanizma gene etkili hale getirilecektir. 

Sözleşme’nin SİTESAHİBİ tarafından bu madde kapsamında yek taraflı feshi BAYİ’e SİTESAHİBİ’den gider, tazminat ve mebdekaca ad altında parça kontör bayiliği bir ücret dileme ika hakkı vermez. 

4.18. SİTESAHİBİ Bayi’nin fevkda tamlanan şartlardan birini yahut birkaçını adına getirmemesi ve/yahut kusurlu getirmesi yerinde bayi’nin hesabını dondurma, bundan kaynaklanan maddi ve manevi zararlarını tazminini dileme hakkına sahiptir.

Bayi, Satış Kanalları ve Alt bayileriyle müteallik sisteme girdiği bilgilerin doğruluğunu akseptans fiyat. SİTESAHİBİ’in kelam konusu düzenek üzerinde başkalık istek etme hakkı saklıdır.

SİTESAHİBİ’in, sav konusu yol detayları ve kullanım kriterleri/standartları üzerinde birlik taraflı olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bayi; değişlemikliklerin bildirim tarihinden itibaren, bu değişimleri namına getirecektir. 4.11. Bayi ile Satış Kanalları ve Madun Bayiler arasındaki mekanizma;

4.10. Mevhum TL Satışının bünyelabilmesi bâtınin, SİTESAHİBİ ile bayi ve bayi ile Satış Hatı arasında internet evet da benzeri bir madun yapı sistemi kurulacaktır. SİTESAHİBİ ile bayi arasındaki sistemin;

Zir Bayi: SİTESAHİBİTahminî sisteminde Bayi’lerin şeşnda teşhismlanmış ve hayalî TL ticari faaliyetlerinden Bayilerin sorumlu evetğu zevat. 3. KONU ve KAPSAM: İşbu Bağıt; SİTESAHİBİ tarafından, Bayilere ve Bayiler üzerinden diğer Satış Kanallarına ve Madun Bayilere Hayalî TL satışı kuruluşlmasına merbut racon ve esasların belirlenmesi, bu kapsamda etrafın kazanç ve engelümlülüklerinin tayin ve tespiti amacı ile ve mezkur sözleşmenin ayrılmaz bir parçkakımı olarak hazırlanmıştır.

4.17. SİTESAHİBİ 30 zaman önceden bildirmek koşkoca ile bu sözleşmeyi vahit taraflı fesh ika hakkına sahiptir. Bu durumda bayi SİTESAHİBİ’den rastgele maddi yahut manevi tazmin istek etmeyeceğini önceden kabul eder.

4.2. Bayi; Hayalî TL satışı muktedir olmak için, İşbu Misak’nin Etrafın salahiyetli temsilcileri tarafından imzalanma tarihinden sonra, SİTESAHİBİ’e yazgılı olarak bildirecek ve bu bildirimi müteakip SİTESAHİBİ tarafından Bayi’ye, siparişte tamlanan bedelde Tahminî TL limiti tahsis edilecektir.

Report this page